Osteopathie voor paarden

  • Home
  • Osteopathie voor paarden

Osteopathie voor paarden

De meeste klachten bij paarden komen naar voren tijdens het rijden. Paarden nemen bijvoorbeeld geen goede aanleuning aan, kunnen onregelmatig zijn in alle gangen, hebben moeite met lengtebuiging naar een kant, hebben minder werklust of vluchten juist onder je weg of ze kunnen zelfs staken. De meeste ruiters zullen dit herkennen en tijdig hulp inschakelen. Vaak zijn deze klachten niet door het rijden ontstaan, maar door een combinatie van factoren zoals een trauma (vastliggen, hangen in halster, uitgegleden in de wei), stress (veranderingen op stal, veranderingen in voeding etc). Zolang het paard kan compenseren en niet te zwaar belast wordt, kan het een tijd duren eer het paad klachten vertoont. 

Andere symptomen die erop kunnen wijzen dat het paard ergens restricties of blokkades in zijn lijf heeft, zijn veranderingen in het gedrag, hengstigheid (te hevig of juist niet tonen), doffe vacht of veranderde haargroei., scheef dragen van de staart, oedemen, terugkerende kreupelheden, singelnijd etc.

Het is aan te raden om het paard preventief een maal per jaar te laten controleren en indien nodig behandelen. Sluimerende problemen worden aangepakt en kunnen niet uitgroeien tot daadwerkelijk klachten tijdens het rijden.

Als een paard koorts of ontstekingen heeft, of er is sprake van een accuut trauma, is het beter om de osteopathie behandeling uit te stellen en de dierenarts in te schakelen.

Tijdens de eerste 3 maanden en de laatste maand van de dracht geen osteopatische behandeling. 

 

 

Osteopathie voor paarden

Terugbelverzoek